Mobiliojo ryšio pirkimų skaičius CPO sistemoje toliau auga

Biudžetinių organizacijų, įsigyjančių mobiliojo ryšio paslaugas Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) sistemoje, gretos gausėja. Lapkritį CPO surengta daugiausia pirkimų nuo sistemos veiklos pradžios – 34, šis skaičius aplenkė iki šiol rekordiniu buvusį spalį.

Pirkimų CPO sistemoje bumas prasidėjo spalio mėnesį, kai čia įvyko 28 pirkimai. Tokį pirkimų skaičiaus augimą lėmė telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ spalį priimtas sprendimas biudžetinėms organizacijoms CPO siūlyti mažiausią įmanomą – nulinį – paslaugų Lietuvoje tarifą.

Iš viso per spalį ir lapkritį sudarytos 62 sutartys dėl paslaugų. Per tą patį laikotarpį pernai čia sudaryta 20 sutarčių.

„Centralizuoti pirkimai leidžia biudžetinėms organizacijoms mobiliojo ryšio paslaugas pirkti pigiausiai ir taip taupyti mokesčių mokėtojų lėšas. Nemažai įstaigų pasinaudojo galimybe sutaupyti, tuo tarpu mes įsipareigojimo siūlyti nulinį paslaugų tarifą laikysimės visą laiką, kol „Tele2“ bus vienintelis centralizuotų pirkimų konkursų dalyvis“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

Maksimalios mobiliojo ryšio kainos CPO sistemoje dabar yra 0,0000 Lt už minutę ir trumpąją SMS žinutę visuose Lietuvos tinkluose bei Lietuvoje siunčiamų duomenų megabaitą. Perkant ryšio paslaugas per CPO šiuo metu taikomas tiktai preliminarioje sutartyje nustatytas minimalus abonento 15 litų mėnesio mokestis.

Viešųjų pirkimų tarnyba anksčiau paskelbė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia CPO tęsti preliminarios sutarties su vienu tiekėju ir jos pagrindu sudarinėti pagrindines sutartis, kai kiti preliminariąją sutartį sudarę tiekėjai atsisakė ją vykdyti. Iki naujos preliminarios sutarties sudarymo „Tele2“ nulinį paslaugų tarifą ir toliau siūlys visoms biudžetinėms organizacijoms, kurios skelbs mobiliojo ryšio viešųjų pirkimų konkursus per CPO.

Kaip parodė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) atlikta analizė, įstaigos, pirkusios ryšį per CPO iki spalio, kai bus paskelbtas nulinis tarifas, už pokalbių minutę moka vidutiniškai 8 kartus mažiau (0,01 Lt už min.) nei organizacijos, paslaugas pirkusios savarankiškai (0,08 Lt už min). VPT duomenimis, biudžetinės organizacijos, pirkdamos paslaugas ne per CPO arba neskelbdamos konkursų, vien per paskutinius metus už mobilųjį ryšį permokėjo mažiausiai 28,8 mln. Lt biudžeto lėšų.

„Tele2“ vertinimu, kadangi Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu visų mobiliojo ryšio operatorių paslaugų kokybė yra iš esmės vienoda, kaina yra klientams svarbiausias kriterijus, o CPO vykdomi viešieji pirkimai perkančiosioms organizacijos užtikrina mažiausias mobiliojo ryšio kainas.

Nors standartiniai mobiliojo ryšio pirkimai per CPO, kai laimėtoją nulemia mažiausia kaina, visiškai atitinka 90 proc. visų biudžetinių organizacijų poreikius, taip būdavo organizuojami vos apie šimtą ryšio pirkimų per metus. Tai reiškia, kad efektyviausiu būdu naujas sutartis su operatoriais iki šiol sudarydavo vos 1-2 proc. visų organizacijų.

„Tele2“ dalyvaus CPO viešųjų pirkimų konkursuose, teiks paslaugas nemokamai

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ toliau dalyvaus Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) rengiamuose viešųjų pirkimų konkursuose. Dar daugiau: „Tele2“ visuose naujuose CPO konkursuose paslaugas teiks už mažiausią įmanomą – nulinę – kainą.

„Puikiai suprantame, kad kainas rinkoje nustato būtent konkurencija. Kita vertus, iš CPO traukiantis kitiems tiekėjams neketiname pelnytis mokesčių mokėtojų sąskaita, todėl įsipareigojame visą laiką, kol „Tele2“ bus vienintelis centralizuotų pirkimų konkursų dalyvis, visuose CPO sistemoje vykstančiuose konkursuose paslaugas siūlyti už nulinį tarifą“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

Įstaigos, kurios skelbs viešųjų pirkimų konkursus, galės Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugomis naudotis mokėdamos 0 centų už pokalbio minutę, 0 centų už trumpąją žinutę bei 0 centų už siunčiamų duomenų megabaitą.

„Tai – puiki proga biudžetinėms organizacijoms sutaupyti mokesčių mokėtojų lėšų“, – atkreipė dėmesį P.Masiulis. Jis priminė, kad Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu visų mobiliojo ryšio operatorių paslaugų kokybė yra iš esmės vienoda, todėl kaina yra klientams svarbiausias kriterijus.

Mobiliojo ryšio kainos perkant per CPO jau šiandien yra kelis kartus mažesnės nei įsigyjant paslaugas įprastų konkursų būdu. Tai įmanoma, nes visiškai automatizavus CPO sistemą užtikrintas didžiausias įmanomas skaidrumas ir eliminuotos korupcijos bei protekcijos galimybės.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, vien praėjusiais metais, pirkdamos paslaugas ne per CPO arba neskelbdamos konkursų, biudžetinės organizacijos už mobilųjį ryšį permokėjo mažiausiai 26 mln. Lt.

„Omnitel“ nutraukia sutartį su Centrine perkančiąja organizacija

Telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ šiandien įteikė raštą Centrinei perkančiajai organizacijai (CPO) dėl sutarties nutraukimo. CPO neparodžius valios keisti pirkimų procedūras ir išspręsti CPO sistemos bei paraleliai veikiančios CVP IS problemas, „Omnitel“, siekdama skaidrios ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos, nebemato galimybės dalyvauti konkursuose, kuriuose nėra realios konkurencijos.

Šių metų gegužės mėnesį, iš esmės susilyginus operatorių siūlomoms kainoms, paaiškėjo, kad CPO sistema suprogramuota taip, kad konkurso laimėtoju esant vienodoms kainoms tampa tas operatorius, kuris 2010 metais pirmasis sudarė preliminariąją sutartį su CPO. Perkant mobiliojo ryšio paslaugas per CPO, neatsižvelgiama į jokius kitus papildomus kriterijus, kurie leistų įvertinti, kiek pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir kokią vertę organizacija gauna.

– Pastaruoju metu visų operatorių siūlomos kainos yra iš esmės vienodos, todėl iš anksto aišku, kad pirkimą per CPO laimės tas pats operatorius, kuris pirmas sudarė preliminarią sutartį 2010 metais. Papildomų kriterijų nebuvimas mobiliojo ryšio operatoriams nepalieka galimybės realiai konkuruoti, o paslaugų pirkėjams – gauti vertę atsižvelgiant į būtent jų poreikius, – teigė „Omnitel“ viceprezidentas pardavimams Rytis Ambrazevičius. – Kadangi reali operatorių konkurencija pirkimuose per CPO nevyksta, o CPO nerodo valios bendradarbiauti sprendžiant problemas, „Omnitel“ priėmė sprendimą dėl fizinio pasitraukimo iš CPO sistemos, kuris panaikina ir teorinę konkurencijos galimybę.

„Omnitel“ yra kreipusis į Ūkio ministeriją bei Ministrą Pirmininką, nurodydama CPO sistemos bei paraleliai veikiančios CVP IS problemas ir siūlydama keisti tvarką ir principus – esant vienodoms kainoms, laimėtoju išrinkti tiekėją, kuris pirmas pateikė pasiūlymą atnaujintame varžymesi, atsižvelgti į realų perkančiosios organizacijos naudojimosi paslaugomis pobūdį, tiekėjų siūlomų paslaugų kokybę, tinklo aprėptį ir kokybę ir pan. Nė į vieną iš šių „Omnitel“ pasiūlymų, kaip galima išspręsti CPO problemas dėl viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo atsižvelgta nebuvo.

– Tikimės, kad į tikruosius perkančiųjų organizacijų poreikius bei mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta skelbiant naują konkursą dėl paslaugų per CPO pirkimo ateinančiais metais, – sakė R.Ambrazevičius. – Tai lems mūsų sprendimą dėl dalyvavimo naujame konkurse ir naujos preliminariosios sutarties pasirašymo.