Nemokamas internetas jau prieinamas kiekvienam lietuviui

Per pastaruosius keletą metų Lietuvos bibliotekos iš esmės pakeitė savo veidą – iš spaudinių saugyklų jos tapo informacinių paslaugų centrais. Lietuvoje viešinti Bilo ir Melindos Geitsų fondo atstovė Deborah Jacobs džiaugėsi, kad projekto „Bibliotekos pažangai“ rezultatai pranoko visus lūkesčius. Dabar nemokamo interneto prieigos paslaugas teikia 97 proc. Lietuvos viešųjų bibliotekų, o internetu jau pasinaudota daugiau kaip 11 milijonų kartų.

„Prie programos „Bibliotekos pažangai“ dar 2008-aisiais sutiko prisidėti Lietuvos vyriausybė ir visos savivaldybės. Jie neapsiriko – ši iniciatyva tapo neįtikėtina sėkmės istorija. Pažanga yra akivaizdi – beveik visose Lietuvos miesto ir kaimo bibliotekose gyventojai gali nemokamai naudotis internetu, jose yra bevielio interneto ryšio galimybė, daugiau nei 65 tūkstančiai Lietuvos gyventojų įgijo skaitmeninio raštingumo įgūdžius“, – sakė Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos direktorė Deborah Jacobs.

Projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovas Kęstutis Juškevičius teigia, kad Bilo ir Melindos Geitsų fondo indėlis į Lietuvos bibliotekų tinklo sustiprėjimą ypač reikšmingas laikmečio kontekste. Net šaliai išgyvenant ekonominį sunkmetį, bibliotekos galėjo išplėsti teikiamų paslaugų spektrą, tapti gerokai modernesnėmis.

Projekto metu atlikti tyrimai parodė, kad 2008-2012 m. bibliotekų vaidmuo visuomenėje žymiai sustiprėjo. Per pastaruosius metus viešosios bibliotekos tapo itin populiarios tarp gyventojų, kurie nori pasinaudoti nemokamu internetu – čia mokami mokesčiai, bendraujama su užsienyje gyvenančiais artimaisiais, ieškoma naujienų ar mokslams reikalingos informacijos.

Ne mažiau svarbus projekto pasiekimas – įveikta kaimo bibliotekų technologinė atskirtis. Nemokamą internetą teikiančių kaimo bibliotekų skaičius padvigubėjo ir beveik susilygino su miesto bibliotekomis. Turėti prieigą prie interneto kaimo gyventojams yra ypač svarbu. Kai kuriose atokiose vietovėse, biblioteka yra bemaž vienintelė vieta, kurioje žmonės gali nemokamai pasinaudoti internetu.

Projektas „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Projekte dalyvavo 1276 viešosios bibliotekos, filialai ir padaliniai. Jiems skirta techninė įranga, įrengtas plačiajuostis interneto ryšys.

Gyventojai sugrįžta į kompiuterizuotas bibliotekas

Internetu bibliotekose naudojasi daugiau nei penktadalis (21 proc.) suaugusių šalies gyventojų ir šis skaičius vis didėja – vien per 2009 metus pritraukta per 18 tūkst. naujų lankytojų. Didėjantį nemokamo interneto vartotojų skaičių bibliotekose įtakoja ir ekonomikos nuosmukis bei nedarbas – beveik pusė bibliotekoje prie interneto prisijungiančių gyventojų (47 proc.) to negali padaryti nei namuose, nei darbe. Šias tendencijas atskleidė projekto „Bibliotekos pažangai“ atliktas poveikio vertinimas, kurio rezultatai gauti 2010 m. kovo pabaigoje.

„Ilgą laiką biblioteka buvo laikoma vieta, kur galima skaityti knygas ar periodiką, tačiau žinios ir informacija jau seniai nebėra vien tik knygos. Tam, kad išlaikytų lankytojus, bibliotekos turi modernėti ir pasiūlyti gyventojams šiuolaikinių informacijos gavimo priemonių – tarp jų ir kompiuterius bei internetą. Tokie pokyčiai aktyviai vyksta visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, o ekonomikos sunkmetis išryškina realų naujų paslaugų poreikį”, – tvirtino Lietuvoje viešinti B. ir M. Geitsų fondo „Pasaulio bibliotekų” programos direktorė Deborah Jacobs.

Tyrimas atskleidė, kad nemokama interneto prieiga bibliotekose itin aktuali socialiai pažeidžiamoms grupėms – daugiau nei pusė senjorų (52 proc.), trečdalis neįgaliųjų (34 proc.) bei bedarbių (35 proc.) galimybę naudotis internetu turi tik bibliotekose. Beveik kas antras šiandien bibliotekoje internetu besinaudojantis senjoras ar bedarbis tą daryti pradėjo pastaraisiais metais.

Projekto „Bibliotekos pažangai” vadovo Kęstučio Juškevičiaus teigimu, vieša interneto prieiga veikia 83 proc. šalies bibliotekų, kurios jau yra pasirengusios aptarnauti gyventojus.

„Šiuo metu pagrindinis iššūkis ir mūsų užduotis – informuoti gyventojus apie galimybę nemokamai naudotis internetu bibliotekose bei mokyti tuos, kurie to daryti nemoka. Aktyviai vykdome ir viena, ir kita – vien per pastaruosius 3 mėnesius bibliotekininkai apmokė per 8,5 tūkst. vartotojų visoje Lietuvoje, kurie išmoko naudotis internetu”, – pabrėžė „Bibliotekos pažangai” projekto vadovas K. Juškevičius.

Projekto atliktas tyrimas atskleidžia, kad dažniausiai vieša interneto prieiga buvo naudotasi laisvalaikio ir kultūros, darbo ir bendravimo tikslais (9 iš 10 vartotojų). Svarbu tai, kad interneto vartotojai bibliotekose sveikatos ir e. valdžios paslaugomis naudojasi kur kas aktyviau nei tie, kas naudojasi internetu kitur. Pasak K. Juškevičiaus, tokį pokytį gali įtakoti ir patys bibliotekininkai, mokymų ar asmeninių konsultacijų metu pristatantys naujausias e. valdžios galimybes bei paslaugas.