omnitel

„Omnitel“ nutraukia sutartį su Centrine perkančiąja organizacija

Telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ šiandien įteikė raštą Centrinei perkančiajai organizacijai (CPO) dėl sutarties nutraukimo. CPO neparodžius valios keisti pirkimų procedūras ir išspręsti CPO sistemos bei paraleliai veikiančios CVP IS problemas, „Omnitel“, siekdama skaidrios ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos, nebemato galimybės dalyvauti konkursuose, kuriuose nėra realios konkurencijos.

Šių metų gegužės mėnesį, iš esmės susilyginus operatorių siūlomoms kainoms, paaiškėjo, kad CPO sistema suprogramuota taip, kad konkurso laimėtoju esant vienodoms kainoms tampa tas operatorius, kuris 2010 metais pirmasis sudarė preliminariąją sutartį su CPO. Perkant mobiliojo ryšio paslaugas per CPO, neatsižvelgiama į jokius kitus papildomus kriterijus, kurie leistų įvertinti, kiek pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir kokią vertę organizacija gauna.

– Pastaruoju metu visų operatorių siūlomos kainos yra iš esmės vienodos, todėl iš anksto aišku, kad pirkimą per CPO laimės tas pats operatorius, kuris pirmas sudarė preliminarią sutartį 2010 metais. Papildomų kriterijų nebuvimas mobiliojo ryšio operatoriams nepalieka galimybės realiai konkuruoti, o paslaugų pirkėjams – gauti vertę atsižvelgiant į būtent jų poreikius, – teigė „Omnitel“ viceprezidentas pardavimams Rytis Ambrazevičius. – Kadangi reali operatorių konkurencija pirkimuose per CPO nevyksta, o CPO nerodo valios bendradarbiauti sprendžiant problemas, „Omnitel“ priėmė sprendimą dėl fizinio pasitraukimo iš CPO sistemos, kuris panaikina ir teorinę konkurencijos galimybę.

„Omnitel“ yra kreipusis į Ūkio ministeriją bei Ministrą Pirmininką, nurodydama CPO sistemos bei paraleliai veikiančios CVP IS problemas ir siūlydama keisti tvarką ir principus – esant vienodoms kainoms, laimėtoju išrinkti tiekėją, kuris pirmas pateikė pasiūlymą atnaujintame varžymesi, atsižvelgti į realų perkančiosios organizacijos naudojimosi paslaugomis pobūdį, tiekėjų siūlomų paslaugų kokybę, tinklo aprėptį ir kokybę ir pan. Nė į vieną iš šių „Omnitel“ pasiūlymų, kaip galima išspręsti CPO problemas dėl viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo atsižvelgta nebuvo.

– Tikimės, kad į tikruosius perkančiųjų organizacijų poreikius bei mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta skelbiant naują konkursą dėl paslaugų per CPO pirkimo ateinančiais metais, – sakė R.Ambrazevičius. – Tai lems mūsų sprendimą dėl dalyvavimo naujame konkurse ir naujos preliminariosios sutarties pasirašymo.

Published by

Vaidotas Šačkus

Sveiki, aš esu Vaidotas Šačkus. Šiuo metu dirbu Ideas Factory LT bei administruoju ITnews.lt portalą. Informacinės technologijos lydi mane tiek moksluose, tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, todėl priežasčių kodėl atsirado ITnews.lt toli ieškoti nereikia. Daugiau apie mane rasite mano tinkalapyje vaidotas.sackus.lt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *