omnitel

„Omnitel“ įteikė raštą Centrinei perkančiajai organizacijai dėl preliminariosios sutarties nutraukimo

Telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ šiandien įteikė Centrinei perkančiajai organizacijai (CPO) raštą dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu, jei nebus pakeistos „Omnitel“ siūlomos CPO pirkimų procedūros. Bendrovė „Omnitel“ dar šių metų gegužę kreipėsi į Ūkio ministeriją bei Ministrą Pirmininką, nurodydama CPO sistemos bei paraleliai veikiančios CVP IS problemas, siūlydama keisti tvarką, tačiau jokie pokyčiai nebuvo įgyvendinti.

– Egzistuojanti tvarka lėmė, kad šiuo metu yra perkamos ne paslaugos, o kaina, kuri yra vienintelis kriterijus CPO sistemoje. Tačiau visi konkursuose dalyvaujantys operatoriai pateikia vienodus įkainius, o kitų kokybinių kriterijų tiesiog nėra numatyta, vadinasi realios konkurencijos taip pat nėra, – sakė „Omnitel“ viceprezidentas pardavimams Rytis Ambrazevičius.

Šiuo metu, perkant judriojo telefono ryšio paslaugas per CPO, laimėtojas yra atrenkamas pagal pokalbio minutės ir žinutės siuntimo kainą, tačiau nėra numatoma, kad paslaugos, kuriomis perkančioji organizacija naudojasi daugiausiai, turėtų didžiausią vertinamąjį koeficientą. Taip pat nėra vertinama tiekėjų siūlomų paslaugų kokybė, tinklo aprėptis ir kokybė, galimybės operatyviai spręsti technines problemas, įsigyti reikalingą įrangą, papildomas paslaugas ir panašiai. „Omnitel“ nuomone, atrenkant laimėtoją turėtų būti vertinamas kompleksinis tiekėjo pasiūlymo naudingumas perkančiajai organizacijai per visą laiką, kuriam sudaroma pirkimo sutartis.

Be to, CPO taisyklės numato, kad, tiekėjams pateikus vienodas kainas, laimi ta kompanija, kuri pirmoji pasiūlymą pateikė ne konkrečiai perkančiajai organizacijai jau perkant paslaugas (tai vadinama atnaujintu varžymusi), o ta, kuri pirmoji pateikė pasiūlymą, kai 2010 metais buvo pasirašyta preliminarioji sutartis tarp CPO ir konkretaus judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo dėl judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo per CPO. Kadangi CPO nuolat skelbia operatorių siūlomas kainas, šiuo metu kainos suvienodėjo.

– Taigi, jei siūlomos vienodos kainos, o pastaruoju metu jos ir siūlomos iš esmės vienodos, iš anksto aišku, kad pirkimą laimės tas pats operatorius, kuris pirmas pateikė pasiūlymą 2010 metais. Mes neneigiame, kad kaina yra svarbu, tačiau, nesant galimybės konkuruoti kainomis, reikia ir kitų vertinimo kriterijų. Turėtų būti atsižvelgiama į vertę, kurią tiekėjo pasiūlymas suteikia konkrečiam pirkėjui, atsižvelgiant į jo specifinius poreikius, – teigė R. Ambrazevičius.

Published by

Vaidotas Šačkus

Sveiki, aš esu Vaidotas Šačkus. Šiuo metu dirbu Ideas Factory LT bei administruoju ITnews.lt portalą. Informacinės technologijos lydi mane tiek moksluose, tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, todėl priežasčių kodėl atsirado ITnews.lt toli ieškoti nereikia. Daugiau apie mane rasite mano tinkalapyje vaidotas.sackus.lt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *